Obchody 140. rocznicy urodzin Leopolda Staffa w Odessie

Wie podejrzliwa wiecznie ma nadzieja,

Że życie chwyta sny, jak sidło ptaki…

O, niech mnie wieczna złuda wykoleja

Z torów stałości w niepewności szlaki!

Leopold Staff, ”Odjazd w marzenie”

17 listopada  w sali Biblioteki Publicznej im. Mychajła Hruszewskiego w Odessie zebrali się już po raz kolejny miłośnicy polskiej poezji. Okazją do spotkania była 140. Rocznica urodzin Leopolda Staffa, poety, dramatopisarza, tłumacza i eseisty, który żył i tworzył w trzech epokach: Młodej Polsce, dwudziestoleciu międzywojennym i latach po wojnie. Każda z tych epok wpłynęła na jego twórczość, lecz żadna nie zdołała trwale zmienić jego stylu i tak cenionej klasycznej prostoty, cechującej dzieła poety.

“Jego poezja stanowi w tej skali jedyny w polskiej literaturze przykład zdumiewającej długowieczności. Staff jest współtwórcą paru okresów literackich chętnie przez historyków literatury zwanych epokami. W każdej z nich odgrywa rolę pierwszoplanową”–zauważa badacz literatury XX wieku Jerzy Kwiatkowski.

Leopold Staff, zaliczany do czołowych poetów młodopolskich, w okresie międzywojennym stał się duchowym przywódcą skamandrytów. Już za życia nazywany był “pomnikiem polskiej poezji” oraz postrzegany jako wzór klasyka i artysty-mędrca.

Z życiorysem jednego z najwybitniejszych twórców literatury XX wieku zapoznali goście organizator tego cyklu imprez poetyckich, lektor Centrum Kultury Polskiej, wykładowca Ukraińsko-Polskiego Instytutu Politechniki Odeskiej Denis Majdaniuk oraz Dyrektor Szkoły Sobotnio-Niedzielniej przy Centrum Kultury Polskiej w Odessie pani Anastazja Strelcowa. Twórczość poety zaprezentowana została przez członków Związku Polaków na Ukrainie Oddziału im. Adama Mickiewicza w Odessie. Spotkaniu towarzyszyła wystawa pracartystycznych nauczycielki języka polskiego pani Olgi Krawcowej.

Wieczór zaszczyczyli swoją obecnością honorowi goście – konsul Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie pan Aleksandr Białowiejski oraz Przewodnicząca Komitetu ds. Kultury przy gubernatorze obwodu odeskiego  pani Łarysa Kozłowska.

Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkową widokówkę z rąk pani Prezes Zarządu Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie Swietłany Zajcewej-Wełykodnej.

Kolejne spotkanie poświęcone twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego odbędzie się 9 grudnia. Będziemy mieli zaszczyt widzieć tam Państwa!

Szkoła sobotnio-niedzielna przy Związku Polaków na Ukrainie Oddzial im. A. Mickiewicza w Odessie jest wspierana przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” współfinansowanego ze środków Senatu RP w ramach zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

 

Tekst: Denis Majdaniuk

Zdjęcia: Irena Kozłowa, Waleria Anisimowa, Dmitrij Kosko

 

 

Перейти до вмісту