STEFAN ŻEROMSKI W ZWIĄZKU POLAKÓW NA UKRAINIE ODDZIAŁ IM. A. MICKIEWICZA W ODESSIE. CZYTANIA NARODOWE 2018

Przedwiośnie… Czas, kiedy cała natura budzi się ze snu i rozkwita. Dzisiaj w gościnnej sali Biblioteki Publicznej im. M. Hruszewskiego w Odessie odbyło się Narodowe Czytanie, akcja została zainaugurowana przez parę prezydentską. Członkowie naszego Stowarzyszenia dołączyli się do tysięcy swoich rodaków po całym świecie, którzy wspólnie czytali powieść Stefana Żeromskiego “Przedwiośnie”. To arcydzieło zostało wybrane z okazji 100-rocznicy odzyskania Niepodległośc przez Polskę. W wydarzeniu wraz z nami wziął udział Konsul RP pan Łukasz Winny, który rozpoczął akcje czytania. Impreza została przygotowana przez panią Sylwię Cichoń, nauczycielkę skierowaną przez ORPEG. Pani Sylwia w ciekawy sposób zaprezentowała sylwetkę pisarza i jego twórczy dorobek. W przytulnej atmosferze Biblioteki zaśpiewaliśmy polskie posenki patriotyczne. Na końcu imprezy wszyscy uczestnicy z rąk pani prezes dostali róże.
Dziękujemy wszyskim uczestnikom. Szczególne słowa wdzięczności chcemy wyrazić pani Oldze Nagorniuk.

Szkoła sobotnio-niedzielna przy Związku Polaków na Ukrainie Oddzial im. A. Mickiewicza w Odessie jest wspierana przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” współfinansowanego ze środków Senatu RP w ramach zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

Swietłana Zajcewa-Wełykodna

Zdjęcia: Jerzy Lipiecki, Olga Krawcowa

 

Перейти до вмісту