XI konkursie wiedzy o kulturze i języku polskim “Znasz-li ten kraj”

5-7 kwietnia br uczniowie Szkoły sobotnio-niedzielnej przy Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. A.Mickiewicza w Odessie przedstawili nasze Stowarzyszenie na XI konkursie wiedzy o kulturze i języku polskim “Znasz-li ten kraj”. Konkurs został zorganizowany przez Konsulat Generalny RP we Lwowie.

W tym roku od naszej szkoły uczestniczyli Artem Andrejew, Maria Kutinowa (w grupie starszej) i Maryna Berdnikowa (w grupie średniej). Konkurs składał się z dwóch części: egzaminu pisemnego i części ustnej, gdzie uczestnicy musieli wykazać nie tylko swoje umiejętności posługiwania językiem polskim a także kreatywność w opracowaniu zadanego tematu.

Po egzaminie na uczestników czekały wspaniałe warsztaty i, oczywiście, zabawy z rówieśnikami z innych miast.

Dziękujemy Konsulatowi Generalnemu RP we Lwowie za wspaniałą organizację konkursu oraz za uśmiechy dzieci oraz Konsulatowi Generalnemu RP w Odessie za pomoc i wsparcie.

Anastazja Strelcowa

Zdjęcia Anastazja Strelcowa, KG RP we Lwowie