STANISŁAW MONIUSZKO. 200. ROCZNICA URODZIN

Z okazji 200.rocznicy urodzin wybitnego polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki 13 kwietnia br w Sali Koncertowej Odeskiej Szkoły Muzycznej im. P. Stolarskiego miało miejsce spotkanie muzyczno-literackie, które otwiera cykl działań, imprez, koncertów, poświęconych temu wybitnemu Polakowi, w Odessie. Uroczystość zaczęła się od Mazura z opery „Halka”, który zagrała dla licznie zgromadzonych gości orkiestra Szkoły pod kierownictwem W. Mołdowanowa.

Sylwetkę oraz twórczość kompozytora przedstawiła pani Sylwia Cichoń, nauczycielka skierowana przez ORPEG, której towarzyszył pan Denis Majdaniuk tłumaczący całość na język ukraiński. Spotkanie upiękniła i wzbogaciła zasłużona dla kultury polskiej, solistka Teatru Ukraińskiego w Odessie pani Swietłana Samojlenko, która mistrzowsko wykonała arie i pieśni Stanisława Moniuszki.

Imprezę swoją obecnością zaszczycili dyrektor Szkoły pan Eugenii Łysiuk, który w swoim przymówieniu podkreślil, że szkoła od dawna przyjaźni się z Polską, a uczniowie Szkoły mieli możliwość koncertować w Krakowie i Wrocławiu, dyrektor Departamentu Kultury i Turystyki Odeskiej Rady Miejskiej pani Tatiana Markowa, która podziękowała za ciekawe wydarzenie kulturalne wpisane na listę Międzynarodowego Tygodnia Turystycznego w Odessie, dyrektor Biura Marketingu Miasta Urzędu m. st. Warszawy pan Robert Zydel , który będąc po raz pierwszy w Odessie zauroczył się nią i chce do nas wrócić, żeby zorganizować współne projekty, Konsul RP w Odessie pan Andrzej Szmidtke.

Na końcu chcielibyśmy podziękować wszystkim obecnym na Sali, szczególnie pani Tatianie Markowej, która jako organizator jednego z największych wydarzeń turystycznych w naszym mieście „Międzynarodowy Tydzień Turystyczny w Odessie” wsparła naszą inicjatywę i pomogła w organizacji. Jest nam niezmiernie miło, że w tym dniu mieliśmy możliwość zaprezentować i zbliżyć bogatą polską kulturę odessianom.

Swietłana Zajcewa-Wełykodna

Zdjęcia Irena Kozłowa

Перейти до вмісту