Міжнародний День Рідноі мови у польському культурному центрі ім.А.Міцкевича

 

Tekst dyktanda w języku polskim

Ukraina  nasza ziemia, nasza Ojczyzna

Kraj ojczysty, ziemia ojczysta. Ojczyzna, Ukraina…

Jakie to  proste i zarazem piękne i święte dla nas słowa. Wielka i święta miłość do Ukrainy żyła, żyje i będzie żyć we wszystkich uczciwych i szczerych sercach jej synów i córek.

Ukraina to ciche wody i jasne gwiazdy, bezkresne stepy i lasy, zielone ogrody, doliny i malownicze łąki, karpackie szczyty i donieckie przestrzenie, niebieskie pola bławatków i złociste kłosy pszenicy, wysokie, smukłe topole, to kraina miodem i mlekiem płynąca, białe chatki wsi i miasteczek, rozległość miejskich krajobrazów.

Tutaj mieszkali nasi przodkowie. Tutaj korzenie naszego narodu, które sięgają zamierzchłej  przeszłości, odwiecznych, dobrych tradycji.

Ukraina to kraj tragedii i piękna, gdzie najbardziej kochana jest wolność i gdzie najmniej była ona znana, kraj gorącej miłości do narodu, długiej, wiekowej, bohaterskiej walki o wolność i niepodległość.

Jesteśmy dumni z tego, że Ukraina nigdy nie ujarzmiała innych narodów, a tylko broniła się przed zachłannymi na cudze dobra bliskimi i dalekimi sąsiadami.

Jesteśmy dumni, że nasza Ojczyzna miała chwalebne okresy w historii, prawdziwych, legendarnych bohaterów, mężnie przeżyła najcięższe doświadczenia i nie dała się upokorzyć.

Ukraina – nasza Ojczyzna. Jest ona  najbliższą rodziną dla wszystkich, którzy ją szanują i kochają.

Trudno sobie wyobrazić życie z dala od Ukrainy, bo Ojczyzna, jak rodzona matka, jest tylko jedna.

 

Перейти до вмісту