“4 OGÓLNOUKRAIŃSKIE DYKTANDO Z JĘZYKA POLSKIEGO” 20 maja 2017 roku

SPRAWOZDANIE OPISOWE

     20 maja 2017 roku o godzinie 12.00 każdy miłośnik języka polskiego, który chciał sprawdzić swoje umiejętności i zdolności ortograficzne, mógł przystąpić do pisania IV Ogólnoukraińskiego Dyktanda Języka Polskiego „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy…. po polsku. Dyktando Polskie na Ukrainie”. Dyktando Języka Polskiego zostało organizowane w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” współfinansowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku.

W tym roku w konkursie wzięła udział rekordowa liczba uczestników – 118 osób, wśród nich byli uczniowie szkół sobotnich z Chersonia i Mikołajowa. wyjątkową wiedzą ortograficzną i znajomością reguł języka polskiego wykazali się: w kategorii dzieci/młodzież Dimitrij Torbiński, a w grupie dorosłych Julian Gonczarenko.

Fundacja „Wolność i Demokracja” wraz z Odeskim Oddziałem Związku Polaków im. Adama Mickiewicza od 4 lat organizują w Odessie dyktando dla wszystkich, którzy interesują się polską mową. Jego celem jest propagowanie poprawnej polszczyzny, sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych wykorzystywanych w tekście pisanym oraz umiejętności pisania ze słuchu.

Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich chętnych, bez względu na wiek oraz poziom zaawansowania języka. Najstarszym uczestnikiem był 80-letni pan Włodzimierz Kaczurowski, a najmłodszym zawodnikiem to zaledwie 9-letni Daniił Dymczenko.

Nad przebiegiem dyktanda i oceną czuwało jury w składzie: Swietłana Zajcewa-Wełykodna, Sylwia Cichoń, Ludmiła Jakowenko, Daria Bespalenko i Tetiana Kowalczuk.

Wyniki  IV Ogólnoukraińskiego Dyktanda Języka Polskiego „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy…. po polsku. Dyktando Polskie na Ukrainie” – Odeski Okręg Konsularny

Kategoria dorośli
I miejsce – Julian Gonczarenko z Odessy
II miejsce – Anna Magdenko z Mikołajowa
III  miejsce – Rościsław Bal z Odessy

Kategoria młodzież
I miejsce – Dymitrij Torbiński z Odessy
II miejsce – Małgorzata Chaczojan z Odessy
III miejsce – Natalia Maślaninowa z Odessy

Dyplom wyróżnienie jury przyznało pani Helenie Mochort-Nastasjewskiej

Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie składa serdeczne podziękowania  JM Rektorowi Uniwersytetu Narodowego im. I. Miecznikowa w Odessie panu profesorowi Ihorowi Kowalowi oraz dziekanowi Wydzialu Filologii panu profesorowi Eugeniowi Czerwonoiwanince  za pomoc w organizacji dyktanda. Również dziękujemy panu konsulowi Piotrowi Siebeneichenowi za ciepłe słowa i życzenia uczestnikom.

Swietłana Zajcewa-Wełykodna

Перейти до вмісту