NARODOWE CZYTANIE

„Wesele” lekturą Narodowego Czytania 2017!

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego zostało lekturą na Narodowe Czytanie 2017. Prezydent Andrzej Duda ogłosił tytuł zwycięskiego dzieła podczas uroczystości, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.
– (…) warto po raz kolejny, mam nadzieję – bo jestem przekonany, że każdy już czytał w swoim życiu „Wesele” ‒ tę piękną pozycję naszej literatury przeczytać. Przeczytać ją razem, przypomnieć sobie te niezwykle ważne dla naszej historii, dla naszej kultury, dla właśnie fundamentów tego, co nazywamy polskością, te niezwykle ciekawe wersy dramatu, arcydramatu Stanisława Wyspiańskiego – przekonywał Prezydent RP.
Pierwsza Dama przypomniała, że na lekturę Narodowego Czytania w tym roku można było głosować od 23 stycznia do 15 lutego, wybierając spośród czterech utworów: „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, „Pamiątki Soplicy” Henryka Rzewuskiego, „Beniowski” Juliusza Słowackiego i „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.
Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego odbędzie się 2 września 2017 roku.
W sumie oddano blisko 37 tys. głosów, „Wesele” uzyskało prawie 18 tysięcy wskazań.
– Można z czystym sumieniem powiedzieć, że nie było przegranej lektury. Każda z zaproponowanych przez nas pozycji uzyskała imponującą liczbę głosów – podkreśliła Agata Kornhauser-Duda. Świadczy to o tym, mówiła Małżonka Prezydenta RP, że Polacy znają kanon polskiej literatury.
http://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2017/

«Весілля» для Національного читання 2017!

«Весілля» Станіслава Виспянського прийнято для Національного Читання 2017. Президент Анджей Дуда оголосив назву твору під час церемонії, яка відбулася в Президентському Палаці з нагоди Міжнародного Дня рідної мови.
– (…) варто в черговий раз, я сподіваюся – тому що переконаний, що вже кожен знайомий з «Весіллєм» ‒ це прекрасний польський твір для читання. Прочитати його разом, згадати ці надзвичайно важливі для нашої історії, нашої культури, для самої основи того, що ми називаємо нацією, ці неймовірно цікаві лінії визначної драми Станіслава Виспянського, – переконаний Президент Республіки Польща.
Перша леді нагадала, що за твір для Національного читання в цьому році можна було проголосувати з 23 січня по 15 лютого, вибравши один з чотирьох творів: «Напередодні весни» Стефана Жеромського, «Щоденники Сопліци» Генріха Жевуського, поема «Беньовський» Юліуша Словацького і «Весілля» Станіслава Виспянського.
Національне Читання «Весілля» Станіслава Виспянського відбудуться 2 лютого 2017 року.
Загалом було віддано близько 37 тисяч. голосів, з них майже 18 тисяч – за твір «Весілля».
– Можна з чистою совістю сказати, що жоден твір не програв. Кожна із запропонованих нами позицій отримала значну кількість голосів, – підкреслила Агата Корнхаузер-Дуда. Це свідчить про те, відзначила Дружина Президента Польщі, що поляки знаються на польській літературі.
http://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2017/

СохранитьСохранить

Перейти до вмісту