Aktywni dla Polski

9 -13 lipca 2018 roku w Lublinie miał miejsce projekt «Aktywni dla Polski» organizowany przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie dla młodych działaczy polonijnych z Ukrainy i Białorusi, w którym wzięła udział przedstawicielka naszego stowarzyszenia, Olga Krawcowa. Celem projektu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności w działalności na rzecz społeczności polskiej na Ukrainie i Białorusi. Podczas projektu uczestnicy mieli bardzo ciekawe i pomocne warsztaty językowe, wykłady, wycieczki i spotkania. Laureaci konkursu zostali zaproszeni na prywatną audiencję do Pana Wojewody Lubelskiego prof. Przemysława Czarnka. Po zakończeniu projektu uczestnicy konkursu otrzymali certyfikaty
Olga Krawcowa
Zdjęcia Michał Dworski, Urząd miasta Lublin