Kurs dla nauczycieli języka polskiego jako obcego ze wschodu

25 czerwca 2018 r. w Polonijnym Liceum Ogólnokształcącym Niepublicznym KLASYK zaczął się kurs dla nauczycieli języka polskiego jako obcego ze wschodu. Kurs został zorganizowany przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Wschód – Zachód”, prowadzony przez Fundację – Międzynarodowy Instytut Edukacji. Projekt został zrealizowany ze środków Senatu RP. Wsród uczestników kursu zostały przyjęte członkini Związku Polaków na Ukrainie, Oddziału im. A. Mickiewicza w Odessie – pani Małgorzata Płochotnik i pani Maria Korycka. Kurs trwał 11 dni.Grupa uczestników została podzieliona na trzy grupy: A, B, C (zgodnie ze standardami Rady Europy). Wśród przedmiotów kursu były włączone lektoraty językowe, wykłady i warsztaty z zakresu glottodydaktyki i metodyki nauczania przedmiotów szkolnych.
Oprócz wykładów dodatkowym bonusem były warsztaty teatralne prowadzące przez reżysera Związku Polaków na Ukrainie, Oddziału im. A. Mickiewicza w Odessie – panią Małgorzatę Płochotnik. Na końcu kursu została przedstawiona inscenizacja 3 wierszy: Juliana Tuwima pt. „Ptasie radio”, Jana Brzechwy pt. „Sroka” i „Rozrzutny wróbel”. Po skończeniu uroczystości zostały wręczone certyfikaty ukończenia kursu przez pana Andrzeja Sosnowskiego, Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty.
Małgorzata Płochotnik


Zdjęcia: Małgorzata Płochotnik

Перейти до вмісту