V Ogólnoukraińskie Dyktando Języka Polskiego „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy…. po polsku. Dyktando Polskie na Ukrainie” 2018

Każdy miłośnik języka polskiego, który chciał sprawdzić swoje umiejętności i zdolności ortograficzne, mógł przystąpić do konkursu, który odbył się 19 maja 2018 roku o godz. 12.00 w gmachu Politechniki Odeskiej.

Fundacja „Wolność i Demokracja” wraz ze Związkiem Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie od 5 lat organizują w Odessie dyktando dla wszystkich, którzy interesują się polską mową. Jego celem jest propagowanie poprawnej polszczyzny, sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych wykorzystywanych w tekście pisanym oraz umiejętności pisania ze słuchu.

Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich chętnych, bez względu na wiek oraz poziom zaawansowania języka. Najstarszym uczestnikiem był 81-letni pan Włodzimierz Kaczurowski, a najmłodsza zawodniczka to zaledwie 10-letnia Andżelika Sapryka.

Spośród wszystkich zarejestrowanych uczestników wyjątkową wiedzą ortograficzną i znajomością reguł języka polskiego wykazali się: w kategorii dzieci/młodzież Helena Groza z Mikołajowa, a w grupie dorosłych Anna Werbowiecka z Odessy.

W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 98 osób, z czego dużą grupę stanowiła młodzież. Cieszymy się, iż młodzi ludzie wychowani w świecie nowych technologii, błyskawicznie poruszający się po klawiaturze i w sieci zwracają uwagę na poprawną pisownię.

Po solidnej dawce niełatwej polskiej ortografii organizatorzy zaprosili uczestników na zasłużoną rozrywkę. Instytut Ukraińsko-Polski Politechniki Odeskiej zaprezentował swoją działalność, a Instytut Systemów Komputerowych Politechniki Odeskiej przygotował warsztatowe zajęcia  “Projektowanie gier komputerowych i planszowych na podstawie twórczości Stanisława Lema”. Jeszcze jednym ciekawym przedsięwzięciem był wspólnie wykonany przez uczniów szkoły sobotnio-niedzielnej Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie oraz gości polonez.   

Nad przebiegiem dyktanda i oceną czuwało jury w składzie: dr Ludmiły Jakowenko, Tatiany Kowalczuk, Aleksandry Sawczenko, Olgi Konstantinowej. Dyktando po raz trzeci odczytywała pani Sylwia Cichoń, nauczycielka języka polskiego skierowana do Odessy przez ORPEG.

Wyniki V Ogólnoukraińskiego Dyktanda Języka Polskiego „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy…. po polsku. Dyktando Polskie na Ukrainie” – Obwód konsularny Odessa

Kategoria dorośli

I miejsce – Anna Werbowiecka (Odessa, Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie)

II miejsce – Antonina Chebanenko (Białogród nad Dniestrem)

III  miejsce – Mirosława Kułakowa (Odessa, Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie)

        Maryna Kyrycheno (Dniepro)

Kategoria młodzież

I miejsce – Helena Groza (Mikołajów)

II miejsce – Kateryna Chaykina (Odessa, szkoła nr121)

III miejsce – Władysława Wasyliewa (Odessa, szkoła nr121)

Szczególne słowa wdzięczności za pomoc w organizacji całej imprezy wyrażamy pani profesor Alle Denisowej (dyrektorce Instytutu Polsko-Ukraińskiego Politechniki Odeskiej) oraz panu doktorowi Aleksandrowi Błażce (prodziekanowi Instytutu Systemów Komputerowych Politechniki Odeskiej). Również dziękujemy panu konsulowi Andrzejowi Szmidtke za ciepłe słowa i życzenia uczestnikom Dyktanda.

Dyktando Języka Polskiego jest organizowane w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” współfinansowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.

Sylwia Cichoń

Swietłana Zajcewa-Wełykodna

Zdjęcia: Olga Krawcowa i Irena Kozłowa

 

Перейти до вмісту